Andre kemikalier

  • Other chemical products

    Andre kemiske produkter

    Ud over de vigtigste additiver til plast, belægningsmodifikation, har virksomheden aktivt udvidet til et bredere felt for at berige produktkategorien for flere brugere.

    Virksomheden kunne tilbyde molekylære sigteprodukter, 6FXY

    (2,2-Bis (3,4-dimethylphenyl) hexafluorpropan) og 6FDA (4,4 ′-(Hexafluoroisopropyliden) difthalsyreanhydrid).